č.  25/VS/2017 (KP)
uzavřená mezi městem Domažlice a obcí Česká Kubice - výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech
Schváleno (Vydáno): 31.01.2017 Účinnost od: 10.03.2017 Zrušeno: 01.01.2021
Uveřejněno v č. 2/2017 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 218