č.  83/VS/2016 (KP)
mezi městem Stříbro a obcí Erpužice - výkon přenesené působnosti ve věcech pozemních komunikací
Schváleno (Vydáno): 15.06.2016 Účinnost od: 13.07.2016
Uveřejněno v č. 7/2016 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 434