Nařízení  č.  1/2016 (KS)
Rady Středočeského kraje
o zřízení přírodní památky Louky u Choánek
Oblasti úpravy:
Ochrana přírody a krajiny.;Přírodní rezervace. Chráněná území. Národní parky.;
Schváleno (Vydáno): 01.02.2016 Účinnost od: 22.03.2016
Uveřejněno v č. 1/2016 Věstníku právních předpisů Středočeského kraje na straně 3