č.  6/VPS/1/2017
uzavřená mezi městem Turnov a obcí Všeň - zajišťování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích
Schváleno (Vydáno): 16.01.2017 Účinnost od: 24.02.2017 Zrušeno: 01.01.2019
Uveřejněno v č. 2/2017 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 16