č.  155/VPS/91/2015
uzavřená mezi městem Jilemnice a obcí Horka u Staré Paky - zajišování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 02.06.2015 Účinnost od: 24.06.2015
Uveřejněno v č. 7/2015 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 371