č.  2/VPS/TP/18/2010
uzavřená mezi městem Česká Lípa a obcí Volfartice - výkon přenesené působnosti podle zákona o evidenci obyvatel
Oblasti úpravy:
Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;Hlášení pobytu. Kočující osoby.;
Schváleno (Vydáno): 10.11.2009 Účinnost od: 01.01.2010 Zrušeno: 01.01.2012
Uveřejněno v č. 1/2010 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 5