č.  33/VS/2021 (KP)
uzavřená mezi městem Domažlice a obcí Kanice - výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech
Schváleno (Vydáno): 19.03.2021 Účinnost od: 03.06.2021
Uveřejněno v č. 4/2021 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 250