č.  16/VS/2014 (KK)
uzavřená mezi městem Kraslice a obcí Stříbrná - výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech
Oblasti úpravy:
EVIDENCE - KATASTR NEMOVITOSTÍ.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;Rozvoj informačních systémů.;
Schváleno (Vydáno): 15.01.2014 Účinnost od: 13.03.2014 Zrušeno: 01.01.2015
Uveřejněno v č. 3/2014 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 103