Dodatek  č.  34/VPS/6/2017
č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Jilemnice a obcí Benecko - zajišování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích
Schváleno (Vydáno): 22.05.2017 Účinnost od: 10.06.2017
Uveřejněno v č. 4/2017 Věstníku pr. př. Libereckého kraje na straně 84