č.  91/VPS/85/2007
uzavřená mezi Městem Jilemnice a Obcí Levínská Olešnice - výkon přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 16.05.2007 Účinnost od: 19.06.2007 Zrušeno: 01.01.2010
Uveřejněno v č. 4/2007 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 192