č.  4/VPS/93/2008
uzavřená mezi městem Cvikov a obcí Sloup v Čechách - výkon přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 01.08.2007 Účinnost od: 25.08.2007 Zrušeno: 01.09.2008
Uveřejněno v č. 1/2008 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 9