Dodatek  č.  52/VPS/6/2017
č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Velké Hamry a obcí Zlatá Olešnice - zajišťování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích
Schváleno (Vydáno): 17.05.2017 Účinnost od: 14.06.2017
Uveřejněno v č. 4/2017 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 103