Obecně závazná vyhláška  č.  1/2005 (KP)
Zastupitelstva Plzeňského kraje
, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství Plzeňského kraje
Oblasti úpravy:
VYUŽÍVÁNÍ A BEZPEČNÉ ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADŮ.;Nakládání s nebezpečnými odpady.;Odpadní vody. Čištění odpadních vod.;Kraje. Vyšší územní samosprávné celky.;
Schváleno (Vydáno): 22.02.2005 Účinnost od: 05.04.2005 Zrušeno: 08.03.2016
Uveřejněno v č. 3/2005 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 139

zrušeno 1/2016 (KP)