Dohoda  č.  60/VS/2016 (KK)
o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Sokolov a městysem Svatava - výkon činnosti obecní policie
Schváleno (Vydáno): 08.06.2016 Účinnost od: 05.07.2016 Zrušeno: 01.01.2017
Uveřejněno v č. 4/2016 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 198