č.  150/VS/2012 (KP)
uzavřená mezi městem Sušice a obcí Mokrosuky - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 05.04.2012 Účinnost od: 19.05.2012
Uveřejněno v č. 5/2012 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 412