č.  27/VPS/TP/1
uzavřená mezi městem Mimoň a obcí Velký Valtinov - výkon přenesené působnosti podle zákona o evidenci obyvatel
Oblasti úpravy:
EVIDENCE OBYVATELSTVA. REGISTR OBYVATEL.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 28.02.2013 Účinnost od: 26.03.2013 Zrušeno: 01.01.2016
Uveřejněno v č. 3/2013 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 105