č.  2/VS/2011 (KK)
uzavřená mezi městem Mariánské Lázně a obcí Velká Hleďsebe - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 18.02.2011 Účinnost od: 12.03.2011 Zrušeno: 01.01.2016
Uveřejněno v č. 1/2011 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 8