Dodatek  č.  20/VPS/6/2017
č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Velké Hamry a obcí Plavy - zajišování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích
Schváleno (Vydáno): 17.05.2017 Účinnost od: 09.06.2017
Uveřejněno v č. 3/2017 Věstníku pr. př. Libereckého kraje na straně 47