č.  155/VPS/ZR/1/2011
uzavřená mezi městem Doksy a obcí Bezděz - zajišťování výkonu činnosti podle zákona o základních registrech
Oblasti úpravy:
Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;Rozvoj informačních systémů.;
Schváleno (Vydáno): 21.09.2011 Účinnost od: 03.11.2011 Zrušeno: 01.01.2015
Uveřejněno v č. 6/2011 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 343