č.  19/VS/2006 (KK)
uzavřená mezi městem Cheb a městem Aš - výkon přenesené působnosti podle zákona o státní památkové péči
Oblasti úpravy:
OCHRANA NEMOVITÝCH KULTURNÍCH PAMÁTEK.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 23.03.2006 Účinnost od: 17.05.2006 Zrušeno: 01.01.2007
Uveřejněno v č. 5/2006 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 142