Dodatek  č.  30/VS/2012 (KP)
č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Nepomuk a obcí Vrčeň - výkon přenesené působnosti podle zákona o evidenci obyvatel
Oblasti úpravy:
EVIDENCE OBYVATELSTVA. REGISTR OBYVATEL.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 04.10.2011 Účinnost od: 26.11.2011
Uveřejněno v č. 1/2012 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 81