Dohoda  č.  9/VS/2015 (KK)
o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Nové Sedlo a obcí Vřesová - výkon činnosti obecní policie
Oblasti úpravy:
Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;Policie. Četnictvo. Sbor národní bezpečnosti (SNB).;
Schváleno (Vydáno): 20.11.2014 Účinnost od: 30.12.2014 Zrušeno: 01.01.2019
Uveřejněno v č. 1/2015 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 73