č.  105/VPS/88/2007
uzavřená mezi městem Semily a obcí Záhoří - výkon přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 24.05.2007 Účinnost od: 27.06.2007 Zrušeno: 01.01.2009
Uveřejněno v č. 4/2007 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 221