č.  88/VPS/Př/53/2019
uzavřená mezi městem Železný Brod a obcí Pěnčín - zajišťování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích
Schváleno (Vydáno): 04.03.2019 Účinnost od: 21.03.2019 Zrušeno: 01.01.2023
Uveřejněno v č. 3/2019 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 213