č.  81/VS/2020 (KP)
uzavřená mezi městem Blovice a Jarov - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
Schváleno (Vydáno): 09.06.2020 Účinnost od: 16.07.2020 Zrušeno: 01.01.2026
Uveřejněno v č. 7/2020 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 379