č.  26/VS/2017 (KP)
uzavřená mezi městem Holýšov a obcí Neuměř - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
Schváleno (Vydáno): 13.03.2017 Účinnost od: 05.04.2017
Uveřejněno v č. 2/2017 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 221