Dodatek  č.  40/VPS/34/2006
č.2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Frýdlant a obcí Višňová - výkon přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 12.12.2005 Účinnost od: 18.01.2006 Zrušeno: 01.01.2008
Uveřejněno v č. 2/2006 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 84