č.  25/VPS/Př/8/2018
uzavřená mezi městem Lomnice nad Popelkou a obcí Veselá - zajišování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích
Schváleno (Vydáno): 26.09.2018 Účinnost od: 17.11.2018
Uveřejněno v č. 7/2018 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 92