č.  159/VS/2012 (KP)
uzavřená mezi městem Rokycany a obcí Drahoňův Újezd - výkon přenesené působnosti podle zákona o evidenci obyvatel
Oblasti úpravy:
EVIDENCE OBYVATELSTVA. REGISTR OBYVATEL.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 03.05.2012 Účinnost od: 14.06.2012
Uveřejněno v č. 6/2012 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 435