č.  51/VS/2019 (KP)
uzavřená mezi městem Plasy a obcí Dolní Bělá - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
Schváleno (Vydáno): 20.03.2019 Účinnost od: 25.04.2019
Uveřejněno v č. 4/2019 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 286