Rozhodnutí  č.  2/2015 (KL)
Hejtmana Libereckého kraje
o zrušení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
Oblasti úpravy:
Kraje. Vyšší územní samosprávné celky.;Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;Požární ochrana. Hasiči. Hasičský záchranný sbor.;
Schváleno (Vydáno): 18.08.2015 Účinnost od: 19.08.2015
Uveřejněno v č. 6/2015 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 358