č.  90/VS/2016 (KP)
uzavřená mezi městem Přeštice a obcí Nezdice - výkon přenesené působnosti ve věcech pozemních komunikací
Schváleno (Vydáno): 12.08.2016 Účinnost od: 17.09.2016 Zrušeno: 01.01.2017
Uveřejněno v č. 8/2016 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 465