č.  90/VS/2019 (KP)
uzavřená mezi městem Zbiroh a obcí Lhota pod Radčem - výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech
Schváleno (Vydáno): 06.05.2019 Účinnost od: 18.06.2019
Uveřejněno v č. 5/2019 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 401