č.  20/VS/2013 (KS)
uzavřená mezi městem Hořovice a obcí Chlustina - výkon přenesené působnosti podle zákona o evidenci obyvatel
Oblasti úpravy:
EVIDENCE OBYVATELSTVA. REGISTR OBYVATEL.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 03.01.2013 Účinnost od: 12.03.2013 Zrušeno: 01.01.2015
Uveřejněno v č. 2/2013 Věstníku právních předpisů Středočeského kraje na straně 126