č.  45/VS/2016 (KK)
mezi statutárním městem Karlovy Vary a obcí Hory - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
Schváleno (Vydáno): 10.06.2016 Účinnost od: 09.07.2016
Uveřejněno v č. 4/2016 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 165