Dodatek  č.  25/VS/2014 (KP)
č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Starý Plzenec a obcí Lhůta - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků - výkon přenesené působnosti ve věcech pozemních komunikací
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;PRÁVNÍ REŽIM POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ A PROVOZU NA NICH.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 03.02.2014 Účinnost od: 12.03.2014
Uveřejněno v č. 2/2014 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 229