č.  72/VS/2016 (KP)
mezi městem Horšovský Týn a obcí Blížejov - výkon přenesené působnosti ve věcech pozemních komunikací
Schváleno (Vydáno): 18.07.2016 Účinnost od: 20.08.2016
Uveřejněno v č. 7/2016 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 405