č.  98/VS/2016 (KP)
uzavřená mezi městem Klatovy a obcí Chlístov - výkon přenesené působnosti ve věcech pozemních komunikací
Schváleno (Vydáno): 30.09.2016 Účinnost od: 26.11.2016 Zrušeno: 01.07.2017
Uveřejněno v č. 9/2016 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 485