č.  29/VS/2017 (KP)
uzavřená mezi městem Přeštice a obcí Nebílovy - výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech
Schváleno (Vydáno): 28.11.2016 Účinnost od: 27.01.2017
Uveřejněno v č. 2/2017 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 231