č.  141/VPS/ZR/13/2015
uzavřená mezi městem Lomnice nad Popelkou a obcí Veselá - zajišťování výkonu činnosti podle zákona o základních registrech
Oblasti úpravy:
EVIDENCE - KATASTR NEMOVITOSTÍ.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;Rozvoj informačních systémů.;
Schváleno (Vydáno): 07.04.2015 Účinnost od: 01.05.2015 Zrušeno: 01.01.2019
Uveřejněno v č. 4/2015 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 329