č.  76/VS/2016 (KP)
mezi městem Kralovice a obcí Chříč - výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech
Schváleno (Vydáno): 01.06.2016 Účinnost od: 05.07.2016 Zrušeno: 01.04.2019
Uveřejněno v č. 7/2016 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 414