č.  58/VS/2016 (KK)
mezi městem Sokolov a obcí Vintířov - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
Schváleno (Vydáno): 01.06.2016 Účinnost od: 22.06.2016 Zrušeno: 01.01.2017
Uveřejněno v č. 4/2016 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 194