Dodatek  č.  14/VPS/Př/3/2021
č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Jilemnice a obcí Bukovina u Čisté - zajišování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích
Schváleno (Vydáno): 28.06.2019 Účinnost od: 03.03.2021
Uveřejněno v č. 3/2021 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 112