č.  63/VS/2016 (KK)
mezi městem Mariánské Lázně a obcí Tři Sekery - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
Schváleno (Vydáno): 26.08.2016 Účinnost od: 05.10.2016
Uveřejněno v č. 5/2016 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 276