Nařízení  č.  3/2009 (KP)
Rady Plzeňského kraje
o zřízení přírodní památky "Osojno", stanovení jejího ochranného pásma a bližších ochranných podmínek
Oblasti úpravy:
Ochrana přírody a krajiny.;Ochrana lesního fondu.;Ochranná pásma.;
Schváleno (Vydáno): 01.06.2009 Účinnost od: 06.10.2009
Uveřejněno v č. 3/2009 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 143