č.  36/VS/2021 (KP)
uzavřená mezi městem Rokycany a obcí Březina - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
Schváleno (Vydáno): 08.07.2021 Účinnost od: 03.09.2021
Uveřejněno v č. 4/2021 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 259