č.  114/VS/2019 (KP)
uzavřená mezi městem Mýto a obcí Cekov - zajištění výkonu úkolů podle zákona o obecní policii
Schváleno (Vydáno): 28.08.2019 Účinnost od: 12.10.2019
Uveřejněno v č. 7/2019 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 485