č.  9/VPS/26/2010
uzavřená mezi městem Nový Bor a obcí Svojkov - výkon přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 01.12.2009 Účinnost od: 29.12.2009 Zrušeno: 01.07.2011
Uveřejněno v č. 1/2010 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 19