č.  15/VS/2021 (KP)
uzavřená mezi městem Domažlice a obcí Ždánov - výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech
Schváleno (Vydáno): 28.01.2021 Účinnost od: 12.03.2021
Uveřejněno v č. 2/2021 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 185