č.  100/VS/2011 (KP)
uzavřená mezi městem Kralovice a obcí Kočín - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 14.04.2011 Účinnost od: 06.05.2011 Zrušeno: 01.04.2019
Uveřejněno v č. 4/2011 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 257